blended_learning

Wat is blended learning – inclusief praktijkvoorbeeld

Door de opkomst, populariteit en vele voordelen van E-learning en online academies zouden we zomaar kunnen vergeten dat er meer manieren zijn om te leren. Manieren die al duizenden jaren effectief zijn. Bijvoorbeeld het oude traditionele klassikaal leren en praktijk leren. Vele aanhangers van deze manier van leren zijn blij dat er nu een mengvorm tussen traditionele en elektronische vormen van leren in opmars is, genaamd blended learning.

Kunnen we nog terug naar meer traditionele vormen van leren?

Onze aangeboren neiging om ons te concentreren op het gebruik van vertrouwde instrumenten – ongeacht of ze het beste geschikt zijn voor het doel – staat bekend als de “Wet van het Instrument”. Maslow vatte het effect als volgt samen:

“Ik veronderstel dat het verleidelijk is, als het enige gereedschap dat je hebt de hamer is, om alles te behandelen alsof het een spijker is.”

De kunst volgens Maslow, zoals hij dat hierboven beschrijft, is om altijd het juiste middel voor het doel in te zetten. Ongeacht de hoge investering die misschien gedaan is in ‘de hamer’, kan een zaag of bijl toch echt meer geschikt zijn om die ene boom om te krijgen.

Gelukkig hoeft het ene het andere niet uit te sluiten, want met blended learning maak je gebruik van het beste van alle werelden en technologieën. Blended learning gaat namelijk over de ultieme samensmelting tussen alle mogelijk leermiddelen, didactieken en technologieën. Hiermee zorgt een onderneming – in de ideale situatie – dat kennisoverdracht voor iedereen op elk moment op de juiste manier aangeboden wordt.

blended_learning

Een praktijkvoorbeeld van blended learning

Voorbeeld: Een medewerker is net nieuw binnen de onderneming en moet vertrouwd raken met de compliance policy van de onderneming. De eerste stap die hierin gezet wordt, is door de uitgeschreven policy – samen met andere relevante informatie – thuis te sturen. De newbie kan zich hierdoor alvast inlezen.

Dezelfde informatie wordt ook per e-mail verzonden. Maar in de e-mail staat ook de uitnodiging om zich online in te schrijven voor de klassikale introductie middag én voor de E-learning module “welkom bij ons”.

Eenmaal ingeschreven voor de E-learning module, ontvangt de nieuwe medewerker een link om de bedrijfsinformatie App te downloaden. In deze App heeft de medewerker toegang tot alle medewerkers die hetzelfde soort werk doen als hij en kan hij een verzoek doen voor een ‘buddy’. Deze ‘buddy’ zal gedurende de eerste 4 weken paraat staan voor vragen.

Na afloop van de klassikale introductie middag, waar ook het thema compliance policy wordt uitgelegd, is er tijd om kennis te maken met de andere nieuwkomer. Dankzij de bedrijfsinformatie App kunnen de nieuwkomers ‘vrienden’ met elkaar worden en met elkaar videobellen en chatten. Eventuele vragen kunnen beantwoord worden door de trainer van die dag en mochten er na afloop nog vragen zijn, kunnen die via de app aan diezelfde trainer gesteld worden.

Een dag na de klassikale introductie middag ontvangt de nieuwkomer een verzoek om een dilemma scenario toets te doen, die gaat over de compliance policy. Vooraf aan de toets kan de nieuwkomer nog even een welkomst filmpje van de compliance director bekijken. Hierin wordt in hoofdlijnen het belang en de visie op de compliance policy uitgelegd.

Na afronding van de toets neemt de buddy via videobellen contact op om de resultaten te bespreken. Als de buddy het gevoel heeft dat alles duidelijk is en de nieuwkomer de policy begrijpt en zich er mee kan verenigen, wordt de toets als geslaagd aangegeven.

De volgende dag ontvangt de nieuwkomer een bericht met de vraag of hij een dag ‘stage’ wil komen lopen in filiaal X. Om precies te zijn op de afdeling klachten, omdat juist daar de compliance policy elke dag aan de orde is.

Tijdens die dag worden de reacties op klanten van de nieuwkomer gemonitord. De aanwezige supervisor geeft instant feedback bij afwijkend gedrag en als de nieuwkomer vragen heeft kan hij terecht bij:

  • De trainer die aanwezig was bij de klassikale introductie middag
  • Zijn buddy
  • Zijn nieuwe vrienden die ook nieuwkomers waren
  • De per post toegezonden compliance policy
  • De uitleg, vragen en antwoorden in de dilemma scenario training
  • De supervisor

Bovenstaande scenario lijkt omslachtig en zal voor menig onderneming te kostbaar en arbeidsintensief zijn. Maar afhankelijk van het belang dat een medewerker iets leert, begrijpt, voelt én toe kan passen, kan dit het wel waard zijn. Sommige ondernemingen gaan hierdoor soms nog verder dan bovenstaande scenario. Bijvoorbeeld door samenwerkingsopdrachten, webinars (een virtual classroom) en gamification te integreren. Bij blended learning zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt om medewerkers iets te leren.

blended_learning_voor-en_nadelen

Wat is het voordeel van blended learning?

Blended learning heeft als voordeel dat er verschillende ingangen zijn om kennis te vergaren. De medewerker of student heeft – deels – zelf de keuze hoe hij of zij kennis tot zich wil nemen. Het grootste voordeel hiervan is dat middelen en didactiek beter aansluiten bij de behoefte van de trainee, waardoor leren leuker en eenvoudiger wordt. Daarnaast kan blended learning bijdragen aan meer betrokkenheid met de onderneming en collega’s.

Wat is het nadeel van blended learning?

Blended learning vraagt om een doordacht proces, koppelingen met personeelsadministratiesystemen, kennis van didactiek en een nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen. Voor veel ondernemingen is dit te complex en arbeidsintensief.

De inzet van blended learning moet daarom altijd afgewogen worden ten opzichte van de complexiteit van wat er geleerd moet worden. Soms is iemand een simpel A4-tje met instructies geven namelijk al meer dan voldoende.

Back To Top