transfer-naar-praktijk

Het belang van Transfer naar de praktijk na een E-learning

Transfer is een ander woord voor het in de praktijk toepassen van wat studenten of medewerkers online hebben geleerd. Het is essentieel, want als je het niet gaat toepassen, wat is dan het belang van leren? Klinkt makkelijker dan het is! Het vraagt namelijk om verandering. Je hebt iets geleerd en je moet nu iets nieuws of anders gaan doen dan dat je tot nu toe deed. Dat vergt inspanning en kan voor sommige leerlingen best lastig zijn. 

Een veel gebruikte manier om het geleerde in de praktijk te brengen, is blended learning. Zo zit niet iedereen individualistisch achter een scherm, maar kun je een situatie creëren waarbij de e-learning cursus klassikaal besproken wordt en het geleerde uit de e-learning in de praktijk wordt gebracht. 

Met een goede Transfer haal je het beste uit online learning

Online E-learning platforms voorzien vandaag de dag in rijke en uiteenlopende trainingen. Toegespitst op veel verschillende onderwerpen. Als een bedrijf of instelling ervoor kiest om medewerkers bij te scholen middels een e-learning module, dan wil men achteraf met enige zekerheid het succes kunnen meten. Was het een investering die het bedrijf iets oplevert en de medewerkers heeft verrijkt? 

Daarin ligt een grote rol in het maatwerk en het natraject van een online academy of E-learning. Middels een goede transfer blijft het geleerde beter hangen en kan het beter worden toegepast in de praktijk.

Een praktijkvoorbeeld van een goede Transfer na een e-learning

Een voorbeeld: Je wil graag de customer journey verbeteren en je besluit medewerkers van verschillende afdelingen binnen je onderneming een e-learning cursus te laten doen. Hierin leren ze het belang van communicatie tussen de verschillende afdelingen en hoe samenwerken het verschil maakt. 

Alleen er over leren geeft uiteraard een beter inzicht, maar hierdoor gaat men niet automatisch beter communiceren met elkaar of andere afdelingen. Je wil uiteindelijk dat men de voorbeelden uit de online academy ook in de praktijk toepassen. Pas dan is de cirkel rond en kun je optimaal gebruik maken van een e-academy op maat.

Door na afloop van de online training opdrachten te geven die alleen met behulp van anderen en andere afdelingen kan worden afgerond, moet de kennis in de praktijk worden toegepast.  

transfer-naar-praktijk

Drie manieren om de Transfer naar de praktijk na e-learnings te verbeteren:

  1. Zorg dat een e-learning aansluit bij voorkennis

Breng de voorkennis van de doelgroep in kaart, voordat je begint met de ontwikkeling van de e-learning-op-maat. Leren wordt namelijk effectiever als die aansluit bij de al bestaande kennis van de lerende.  

In moderne theorie over de werking van de hersenen, wordt leren gezien als het construeren van goede verbindingen tussen hersencellen. De nieuwe kennis wordt, door middel van verbindingen, gerelateerd aan bestaande kennis. Zo is het geen losse informatie maar wordt het bruikbare kennis. Het is van belang om de nieuwe verbindingen die worden gelegd, te versterken. 

Dit kan door gebruik te maken van moderne en effectieve manieren van leren. Zoals Gamification of Blended learning, in combinatie met herhaling en de stof op verschillende manieren toe te laten passen door de lerende. Als de kennis beter beklijft, is de kans dat deze wordt toegepast groter. 

  1. Gebruik Gamification en maak de e-learning authentiek

Zorg ervoor dat de online leeromgeving overeenkomt met de werkelijke omgeving, dit kan door gebruik te maken van gamification. Herkenbaarheid en authenticiteit zijn erg belangrijk. In de online omgeving confronteer je de lerende met herkenbare vraagstukken en problematiek.

Online wordt er al geoefend met het toepassen van het geleerde in onverwachte maar realistische situaties. Door gebruik te maken van gamification voelen de situaties realistischer, wordt de vraag duidelijker en de manier van leren leuker.

  1. Zorg voor een goede aftercare door middel van Blended learning 

Door de aftercare van een e-learning klassikaal te maken, maak je gebruik van een stukje Blended learning. De leidinggevende heeft een belangrijke rol als het om transfer gaat. Hij kan de transfer stimuleren door dit te bespreken met de deelnemers van de e-learning en de communicatie tussen verschillende medewerkers en afdeling goed te begeleiden. Door een plan te maken over hoe het geleerde ook daadwerkelijk kan worden toegepast voorzie je in een blauwdruk voor verbetering.

Waarom gaat het vaak mis met de Transfer na een E-learning

Allereerst: Opleiden is altijd een imitatie van de realiteit. De praktijk wijkt altijd af van het (online) klaslokaal. Vergelijk het met kunstbloemen, ze lijken net echt maar halen het niet bij een bij een geurend echt boeket. Zo is het ook met leren, hoe goed en uitdagend je een e-learning ook maakt, bijvoorbeeld door middel van gamification, de praktijk wijkt altijd af van wat men leert op het beeldscherm. Hoe goed je de praktijk ook nabootst.

Daarnaast houdt het leren vaak op als de deelnemer de opleiding afrondt. ‘Gefeliciteerd, met goed gevolg afgelegd, hier is je certificaat.’ Het geleerde zit eerst nog vers in het geheugen, maar al snel is het weer druk druk druk en gaat men over tot de orde van de dag. Volgend jaar weer een nieuwe online cursus.

De rol van de leidinggevende bij een succesvolle Transfer

Onderzoek laat zien dat de mate van support van een leidinggevende een belangrijke factor is in zowel het verbeteren als het hinderen van een succesvolle transfer naar de praktijk. Een goede leidinggevende brengt het geleerde en de deelnemers bij elkaar middels een effectief plan. Uiteraard is een leidinggevende niet alleen verantwoordelijk voor een succesvolle transfer. Alle betrokkenen en zelfs de online leermethode hebben daarin een rol. 

 

Een goede e-learning eindigt met een goede Transfer

Het doel van een e-learning is de deelnemer te verrijken met kennis. Door ervoor te zorgen dat er een goede transfer naar de praktijk is, oftewel door te zorgen dat de deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen, kun je meten wat de e-learning heeft opgebracht. Je hebt niet genoeg aan alleen online studeren om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Een online opleiding of training is tenslotte niet bedoeld als bezigheidstherapie! Je wil dat alle partijen er zoveel mogelijk profijt van hebben en dat ook terugzien op de werkvloer. Voor een succesvolle opleiding en transfer zijn de onderstaande punten van belang:

Met betrekking op de E-Learning modules zelf

  • Kwalitatief hoogwaardige E-learning modules die aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers.
  • Effectieve E-learning modules die een goede afspiegeling zijn van de werkomgeving van de deelnemers.
  • Uitdagende E-learning modules die prikkelen en authentiek zijn. Bijvoorbeeld door middel van goede gamification.

Met betrekking op de Transfer naar de praktijk

  • Een klassikaal of gezamenlijk online vervolg om het geleerde te bespreken 
  • Een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk te brengen en dit meten
  • Na verloop van tijd een check-up om te kijken of en hoe het geleerde effect hebben
  • Een vervolg E-learning of een micro learning opfriscursus

Je wilt tenslotte betere prestaties, hogere klanttevredenheid en minder uitval onder personeel. Opleiden middels een efficiënte online training of cursus heeft een organisatiedoel. In de praktijk valt dat nog niet mee, een effectieve online Academy bestaat uit een e-learning op maat en uit aftercare op maat! Pas dan kan je leerdoel renderen.

Back To Top