Toegankelijkheid & e-learning: Een onmisbare combinatie in inclusieve leerervaringen 

Bij Atrivision geloven we dat e-learning een krachtig instrument is om kennis te delen en groei te stimuleren. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze leerervaringen écht inclusief zijn en iedereen gelijke kansen bieden? Met alleen al ruim 300.000 Nederlanders die te maken heeft met een visuele beperking, is het geen optie meer om toegankelijkheid te negeren. Het is een absolute noodzaak. 


Toegankelijke e-learnings zijn niet alleen een kwestie van inclusiviteit, maar ook van wettelijke verplichtingen en het bereiken van een breder publiek. Er duidelijke richtlijnen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA, die helpen bij het creëren van toegankelijke e-learnings. Denk aan voldoende contrast, duidelijke lettertypes, alternatieve tekst voor afbeeldingen, toetsenbordnavigatie, begrijpelijke taal en ondersteuning voor verschillende apparaten en browsers. Door bewustwording te creëren, te investeren in kennis en de richtlijnen te volgen, kunnen we e-learnings ontwikkelen die echt voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

Veel organisaties zijn zich echter niet bewust van het belang van toegankelijkheid, zien de kosten als een belemmering of lopen tegen technische beperkingen aan. Daarentegen stelt de Europese Accessibility Act steeds strengere eisen aan de toegankelijkheid van digitale producten en diensten, waaronder e-learning. Ook voor e-learning designers zijn er uitdagingen. Het vereist specifieke technische kennis en extra tijd om content toegankelijk te maken. Soms wordt toegankelijkheid zelfs als beperkend voor de creativiteit ervaren. 

 

Om te bepalen of het implementeren van toegankelijkheid in e-learning zinvol is, kan een organisatie zich de volgende vragen stellen: 

  • Wie is onze doelgroep? Heeft onze doelgroep specifieke behoeften op het gebied van toegankelijkheid? Zijn er mensen met een (visuele) beperking die onze e-learning willen of moeten volgen? 
  • Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Vallen onze e-learning activiteiten onder de Europese Accessibility Act of andere relevante wetgeving? Zo ja, welke eisen worden er gesteld aan toegankelijkheid? 
  • Wat zijn de voordelen van toegankelijke e-learnings? Bereiken we een breder publiek door onze e-learnings toegankelijk te maken? Verbetert het de leerervaring voor al onze gebruikers? Draagt het bij aan een inclusieve bedrijfscultuur? 
  • Wat zijn de kosten en baten? Wat zijn de kosten van het toegankelijk maken van onze e-learnings? Wegen deze op tegen de baten, zoals het bereiken van een breder publiek, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het verbeteren van de leerervaring? 
  • Welke technische mogelijkheden zijn er? Biedt ons LMS (leermanagementsysteem) of learning platform voldoende ondersteuning voor toegankelijkheid? Zijn er tools en technologieën beschikbaar die ons kunnen helpen bij het creëren van toegankelijke content? 
  • Hoe kunnen we toegankelijkheid integreren in ons ontwerpproces? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat toegankelijkheid vanaf het begin wordt meegenomen in het ontwerp van onze e-learning? Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om toegankelijke e-learnings te ontwikkelen? 

Door deze vragen zorgvuldig te beantwoorden, kan een organisatie een weloverwogen beslissing nemen over het implementeren van toegankelijkheid in e-learning. Het is belangrijk om te onthouden dat toegankelijkheid niet alleen een ethische verplichting is, maar ook een strategische keuze die kan bijdragen aan het succes van de organisatie. Hoe vindt jouw organisatie hierin de balans voor nu of wellicht pas in de toekomst?   

 

Wil je meer weten of vrijblijvend advies? Graag vertellen we er meer over en/of helpen we met het ontwerpen en ontwikkelen van mooie, interactieve, en natuurlijk toegankelijke e-learnings.  

Back To Top