competentie_clusters

Meer omzet en winst door opleiden van medewerkers

Als je moet kiezen om te werken met (hoog)opgeleide of ongeschoolde medewerkers, waar kies jij dan voor? Grote kans dat je voor medewerkers kiest die (hoog)opgeleid zijn. Dat gaat bijna voor elk beroep op. 

Want het hebben van een opleiding gaat over meer dan alleen inhoudelijke vakkennis. Mensen die opgeleid zijn, hebben tijdens hun studie ook andere vaardigheden geleerd. Bijvoorbeeld beter samenwerken of omgaan met tegenslag. 

Daarom maken ondernemingen meer omzet en winst door het opleiden van medewerkers. Want investeren in medewerkers is alsof je een dure machine up-to-date houdt. Niemand wil toch de administratie doen op een computer die nog op MS-DOS draait?   

De wereld verandert snel en medewerkers moeten daarin meebewegen

Een studie van het WEF (World Economic Forum) bewijst wat we allang weten. De wereld verandert snel en medewerkers moeten daar in mee. Een paar decennia geleden kon je nog je hele leven bij 1 of 2 bedrijven werken door wat je op school of in de praktijk had geleerd. 

Tegenwoordig is het zo, dat ongeveer 50% van wat studenten tijdens het hoger onderwijs leren al niet meer van toepassing is als ze hun diploma in handen krijgen. Dat zegt natuurlijk iets over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook over hoe snel de wereld verandert. 

Wat vorig jaar nog de standaard was, is vandaag achterhaalde kennis of niet meer van toepassing. Dat maakt dat medio 2030 circa een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking van beroep zal moeten veranderen. Simpelweg omdat hun functie niet meer bestaat of ze daar niet meer geschikt voor zijn.    

Ook zullen er nieuwe businessmodellen en producten en diensten ontstaan die nieuwe vaardigheden vereisen. Denk bijvoorbeeld aan de recente introductie van de 3D printers en het toenemende gebruik van robots. 

Iedere werknemer zal nieuwe kennis moeten verwerven en nieuwe vaardigheden moeten gaan ontwikkelen. Het gaat om drie belangrijke competentieclusters: technologische competenties, cognitieve competenties en humane competenties.

competentie_clusters

Technologische competenties:

Dit zijn vaardigheden die te maken hebben met AI (artificial intelligence), databeheer en analyses, software development, IOT (Internet of Things), 3D printen en het ontwikkelen of kunnen omgaan met robots.

Cognitieve competenties

Dit zijn vaardigheden die onder andere nodig zijn om analytisch te kunnen denken, te kunnen innoveren en het analyseren van complexe data. 

Humane competenties

Dit zijn vaardigheden die bijdragen aan leiderschap, creativiteit en originaliteit. Maar ook zorgen dat men kan omgaan met stress, weerbaar blijven en pro-actief kunnen leren.

Investeren in medewerkers verdiend zich snel terug

Als medewerkers niets bijleren staat ook de onderneming stil. Dat is niet alleen een gevaar voor de concurrentiepositie, maar ook voor de productiviteit en kwaliteit van de producten of diensten. 

Ondernemingen die wel investeren in hun medewerkers zien op verschillende manieren een positieve verandering binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld:

  • Hogere efficiëntie
  • Betere samenwerking
  • Meer motivatie van medewerkers
  • Minder stress
  • Meer innovatie en creativiteit
  • Meer pro-activiteit
  • Lagere after sales kosten
  • Hogere klanttevredenheid
  • Hogere kwaliteit van producten of diensten
  • Minder ziekteverzuim

Toch heeft bijna 30% van alle ondernemingen met meer dan 200 medewerkers geen learning & development strategie. Daarnaast blijkt uit cijfers dat ondernemingen die wel een leerbeleid hebben, hun medewerkers zelden actief stimuleren om te leren. 67% van de medewerkers en 48% van de leidinggevenden weten zelfs niet eens hoeveel leer budget er beschikbaar is.

investeren_in_medewerkers

Verandering van werken vraagt om verandering in gedrag

De verwachting is, dat er door Covid een blijvende verschuiving naar thuiswerken heeft plaatsgevonden. Circa 25% van de medewerkers zal voor 3 dagen per week thuis gaan werken. 

Dat vraagt om meer zelfdiscipline, maar ook om meer zelfredzaamheid. De drempel om even een collega om advies te vragen is vanuit huis nu eenmaal een stuk groter. Ondernemingen kunnen niet automatisch verwachten dat medewerkers hier zomaar toe in staat zijn. Dat vraag om een investering in hun medewerkers.

Een uitdaging hierbij is, dat uit een recent onderzoek van Randstad blijkt, dat meer dan 70% van de medewerkers in Nederland de verantwoordelijkheid voor hun opleiding en ontwikkeling bij de werkgever neerlegt. Dat vraagt dus om een pro-actieve aanpak van ondernemingen om hun medewerkers te laten leren. 

Wat kost het opleiden van medewerkers per jaar?

Gemiddeld besteden ondernemingen met een professionele learning & development strategie 949,- Euro per jaar aan het opleiden van een medewerker. Maar zelfs binnen deze ondernemingen blijkt circa 20% van de medewerkers hier niet van op de hoogte. Maar liefst 67% van de medewerkers en 48% van de leidinggevenden kunnen niet zeggen hoeveel leerbudget hun onderneming vorig jaar beschikbaar stelde.

Je kunt dus wel leerbudget ter beschikking stellen, maar het is ook belangrijk dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Want niets leren is stilstand en stilstand betekent in de praktijk meestal achteruitgang.

Back To Top